måndag 6 februari 2012

En seriös reflektion över livet

Livet.
Jag har alltid varit konflikträdd och hellre gått åt andra hållet än att möta svårigheter och utmaningar. Jag har därför alltid haft svårt att reflektera över sådant som det inte riktigt finns något svar på, sådant som gör mig lite illa till mods, som till exempel varför just vi finns i livet, vad vi ska göra med det och vad det egentligen är för någonting.

Nationalencyklopedins förklaring till begreppet "liv" avslutas med "Det finns emellertid ingen entydig definition av begreppet liv" och det är väl helt enkelt så det är. Oskyldiga barn som inte vet bättre tror att allas liv är precis som deras och blir förvirrade när de inser att livet ter sig olika för alla. Än som vuxen blir man fortfarande chockerad över att "de gör inte som man ska" (dvs. som vi  lever livet, inte nödvändigtvis så som livet skall levas). Och det skrämmer mig. Inte bara att vi tar våra egna liv för givet, utan också hela detta livsfenomen som ser så olika ut beroende på var i tiden och var i världen man befinner sig. Medan MTV visar program av rika amerikanare som har alldeles för mycket pengar och alldeles för mycket tid till övers visar SVT dokumentärer om utsatta grupper som varje sekund ber om att få överleva. Ska det verkligen vara så? Och vad är förklaringen?

Livet. Folk lever i överflöd samtidigt som folk lever i någonting där motsatsen till överflöd är en underdrift. Och jag står någonstans där i mellan, och flyr för att det är för svårt och för obegripligt. Men det verkar inte bättre än att det är så livet ser ut. Olika för alla. Även för mig.

/S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar