fredag 30 mars 2012

Röj en mina!

Det finns ungefär 80 miljoner minor nedgrävda i marken i över 70 länder runt om i världen. Dessa minor lemlästar eller dödar omkring tiotusen civila varje år och av dessa är 30 procent barn. De som överlever får uthärda fysiska, psykologiska och ekonomiska men under resten av livet. Minor är ett vapen som urskillningslöst drabbar människor; de skiljer inte mellan en soldats och ett barns fotsteg. De har en förödande effekt på samhällen och konsekvenserna är kännbara många år efter att konflikterna upphört.

Ett av de värsta folkmorden i historien ägde rum i Kambodja under 1970-talet. Då dog nästan 2 miljoner människor. Idag råder fred i landet, men minorna från de olika krigen skördar fortfarande över 200 dödsoffer varje år. Under kriget fanns i landet fyra till sex miljoner minor, hittills är en miljon förstörda. 

Minröjning är en långsam och dyrsam process som utvecklingsländerna själva inte har råd med. FN behöver därför ditt stöd för att fortsätta kampen mot minröjning.

Våga säga nej till minor och visa ditt engagemang här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar