torsdag 12 juli 2012

Ambivalens

- Ja men då är det väl inte så konstigt att jag är så jäkla ambivalent.
"I försök med så kallade split brain-personer, det vill säga individer som genom ett kirurgiskt ingrepp fått förbindelsen (corpus calossum) mellan höger och vänster hjärnhalva åtskiljd, har man konstaterat att en människa kan inneha två inbördes motstående åsikter/viljor utan att vara medveten om detta. Den slutsats många forskare dragit av detta är att upplevelsen av vårt enhetliga sammanhållna ”jag” enbart är en illusion som gör det möjligt för oss att föreställa oss själva som en helhet. Jaget är då inget vi är utan snarare ett sorts verktyg vi använder för att koordinera och skapa logik i vårt eget agerande samt för att förutsäga andras handlande." (Gunnar Sundqvist)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar